nemrut dağları

NEMRUT DAĞI NEREDEDİR

Ülkemizde Nemrut Dağı adında iki ayrı dağ bulunmaktadır. Bunlardan Adıyaman iline bağlı Kâhta ilçesinin kuzeydoğu kesiminde yer alan Nemrut Dağı, Güneydoğu Toros  dağlarının uzantısıdır. Yüksekliği 2.150 metre olan Nemrut dağının doruk kesiminde, tümülüs denen ve bir mezar üzerine toprak yığılarak oluşturulan tümsekler ve dev boyutlarda dinsel anıt kalıntıları bulunmaktadır. Dünyanın 8. harikası sayılan dağ işte bu dağdır. Diğer Nemrut Dağı ise Bitlis ilinin sınırları içindedir. Van Gölü’nün batısında yer alan ve bu göl ile Muş Ovası’nı birbirinden ayıran 2.828 metre yüksekliğindeki bu dağ 1444’de sönmüş bir yanardağdır. Kraterinden hâlâ duman tüten bu eski yanardağın en son  15. yüzyıl ortalarında püskürdüğü bilinmektedir. Yüksek kesimlerindeki büyük çukurda yer alan yarım ay biçimli ve suları tatlı olan Nemrut Gölü, Türkiye’nin en büyük krater gölüdür. Bu özellikleriyle, Bitlis ili sınırlan içinde yer alan Nemrut Dağı coğrafi açıdan, Adıyaman ilindeki Nemrut Dağı ise tarihi ve arkeolojik zenginlikleri bakımından önem taşımaktadır.

 SEFERİHİSAR SIĞACIK ANTİK OTEL TEL: 0232 745 71 79  www.otelantik.com   

nemrut dağı, nemrut dağları,